Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. potwierdza, iż firma Proxer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 6 marca 2018 roku zaprojektowała, wdrożyła i świadczy kompleksową usługę drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania. W ramach umowy Proxer Sp. z o.o. świadczy również usługę kompleksowego serwisu wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych.
W ramach przedmiotowej umowy Proxer Sp. z o.o. dostarczyła i zainstalowała 24 drukujące urządzenia wielofunkcyjne oraz wdrożyła centralny system zarządzania środowiskiem wydruku umożliwiający pełną kontrolę ilości wykonanych wydruków i kopii oraz kosztów z nimi związanych. Rozwiązanie obejmuje 7 lokalizacji na terenie całego kraju dla 300 użytkowników.
Na dostarczonych urządzeniach zostały uruchomione następujące usługi: wydruk bezpieczny, wydruk podążający, integracja z czytnikami kart zbliżeniowych, system raportowy, funkcje scan to me, świadczona usługa drukowania.
Firma Proxer Sp. z o.o. dodatkowo uruchomiła usługę proaktywnego zarządzania urządzeniami: automatyczne zgłaszanie awarii, automatyczne zamawianie materiałów eksploatacyjnych.
System działa bezproblemowo na wszystkich dostarczonych urządzeniach.
W związku z faktem, iż całość projektu objęta ww. umową jest realizowana z należytą starannością, w tym w przyjętych terminach i kosztach, polecamy firmę Proxer Sp. z o.o do realizacji zadań o podobnym charakterze.