American School of Warsaw niniejszym pismem potwierdza, że Proxer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uruchomiła na terenie naszej placówki usługę zarządzania wydrukiem opartą na druku podążającym, oprogramowaniu do proaktywnej obsługi oraz 33 urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox AltaLink. System obsługuje 2500 użytkowników w dwóch lokalizacjach. Wdrożenie zostało przetestowane w 2019 roku i po naszej akceptacji przekazane do realizacji. Jest to już druga usługa tego typu realizowana przez Proxer Sp. z o.o dla naszych potrzeb, poprzednie wdrożenie bazowało na 40 urządzeniach oraz systemie zarządzani wydrukiem. Wartość obecnego kontraktu obliczona jest na 981 302,34 PLN brutto. Dzięki wielofunkcyjności urządzeń i oprogramowania usługa umożliwia drukowanie, kopiowanie, faksowanie, skanowanie oraz elastyczne metody autoryzacji. Firma Proxer w ramach usługi zajmuje się także bieżącym utrzymaniem maszyn oraz dostarcza niezbędne materiały eksploatacyjne. Z wszystkich wymienionych działań firma wywiązuje się w sposób niebudzący żadnych zastrzeżeń. Pracownicy służą wszelką pomocą a ewentualne problemy rozwiązywane są w sposób zgodny z zapisami w umowie. Na podstawie powyższego możemy polecić Proxer Sp. z o.o. jako partnera godnego zaufania.