Audyt środowiska druku

Oferujemy audyt środowiska druku, który w jasny i czytelny sposób zaprezentuje koszty wydruków, jakie ponoszone są w organizacji. Wskażemy sposoby na zwiększenie efektywności środowiska druku, co przełoży się na realne oszczędności.

Wynikiem naszej analizy środowiska druku są rekomendacje, które mają na celu zwiększenie wydajności oraz zaoszczędzenie na kosztach drukowania.

Od lat specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytów środowiska wydruków. Gwarantujemy oszczędności bez uszczerbku na jakości oraz komforcie pracy. Szczegółowo analizujemy ilość wydruków oraz rozmieszczenie urządzeń drukujących. Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonalne oraz techniczne użytkowania urządzeń drukujących. Dzięki kompleksowej analizie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu rozwiązania dopasowane do konkretnych, nawet bardzo indywidualnych potrzeb.

Audyt środowiska drukowania obejmuje dokładną analizę kosztów eksploatacji, monitorowanie ilości i rodzaju wydruków, a także diagnozę procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów począwszy od ich elektronicznej kreacji aż po dystrybucję i archiwizację. Kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty związane z optymalizacją procesów drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. Wyłapujemy błędy w działaniu całego systemu druku oraz wprowadzamy ich skuteczne rozwiązania. Wprowadzone zmiany skutkują zwiększeniem ergonomii oraz komfortu pracy wszystkich użytkowników urządzeń.

Audyt druku jest jednym ze sposobów optymalizacji i zmniejszenia kosztów w firmie. Nadmierne koszty drukowania generowane są często poprzez stosowanie starych, mało wydajnych drukarek, nieefektywną eksploatację sprzętu czy też nieodpowiednie zarządzanie systemem drukowania. Prawidłowo przeprowadzony audyt środowiska druku pozwoli usprawnić i ujednolicić procesy związane z wydrukiem dokumentów, a co za tym idzie – zaoszczędzić pieniądze. Audyt wydruków ma na celu optymalizację kosztów i procesów drukowania. Odbywa się on poprzez precyzyjne określenie stanu firmy w tej kwestii oraz wprowadzenie indywidualnych rozwiązań usprawniających drogę dokumentów, od momentu ich zaistnienia w systemie elektronicznym, poprzez proces dystrybucji, aż po archiwizację.

Precyzyjna analiza jest niezbędna do sformułowania dalszych wytycznych. Informacje na temat urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, które będą przydatne w procesie optymalizacji, to m.in. stan techniczny, parametry, obciążenie użytkowaniem, kompatybilność z innymi urządzeniami czy zużycie energii. Istotne jest całościowe podejście do problemu, tzn. analiza sprzętu w całej firmie pod kątem jego jednolitości. Rozmaitość modeli może powodować niepożądane skutki, np. konieczność serwisowania poprzez różnych specjalistów.

Skuteczny audyt musi być przeprowadzony z uwzględnieniem struktury i specyfiki funkcjonowania firmy. Indywidualnie dobrane rozwiązania gwarantują największą wydajność przy równoczesnych najniższych kosztach eksploatacji.

Firma Proxer posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzenia skutecznego audytu środowiska druku.

Z największą przyjemnością chcemy Państwu zaproponować naszą pomoc. Zapraszamy do kontaktu.