Rozwiązanie EPSON PaperLab do utylizacji dokumentów i odzyskiwania papieru jest pierwszym na świecie urządzeniem pozwalającym na produkcję i recykling papieru w firmie.

W skrócie  PaperLab umożliwia:

  • Niszczenie wrażliwych dokumentów w dowolnej chwili.
  • Szybką produkcję różnych rodzajów papieru u siebie w biurze.
  • Proces recyklingu na miejscu, we własnej lokalizacji.

Dzięki zastosowanej technologii oraz możliwości recyklingu na miejscu PapeLab wpisuje się w trend ochrony środowiska (CSR), spełniając 7 z 17 celów SDGs. Rozwiązanie pozwala na redukcję emisji CO (do 40%) i zmniejszenie zużycia wody w procesie tworzenia papieru (do 98%). Pozwala także na zmniejszenie produkcji śmieci (papierowych) o około 6 ton rocznie, co oznacza zachowanie 47 drzew. Można utylizować zadrukowany papier A4 i A3, powstaje papier A4 i A3 o gramaturze od 90 g/m² do 240 g/m². Można produkować papier w różnych kolorach. Urządzenie produkuje 720 arkuszy A4 na godzinę. Cykl dzienny (zakładany) to 6h czyli  4,320 arkuszy A4 papieru (8.6 ryzy) – rocznie to około 1,1 mln arkuszy, czyli 6 ton papieru, czyli w ciągu 7 lat możemy wyprodukować 7.9 mln nowych arkuszy papieru z papieru używanego.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

oraz u naszych handlowców.