Na podstawie zrealizowanych dostaw urządzeń do druku biurowego oraz obsługi serwisowej polecamy firmę Proxer Sp. z o.o. jako solidnego Partnera.

Współpraca trwa nieprzerwanie od 2015 roku. W tym czasie usługa realizowana jest bez naruszania terminów z należytą starannością. Pracownicy wykazują się wiedzą techniczną oraz umiejętnościami potwierdzającymi ich przygotowanie do powierzonych im zadań.