Niniejszym listem pragnę udzielić referencji firmie PROXER z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 93 za świadczenie usług serwisowych urządzeń Xerox.
Polecam firmę PROXER jako godnego zaufania partnera świadczącego swoje usługi na najwyższym poziomie. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę jako partnera traktującego w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. Jej pracownicy to osoby profesjonalnie przygotowane do powierzonych im zadań.