Xerox Polska Sp. z o.o. oświadcza, że Proxer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 93 jest Autoryzowanym Partnerem Serwisowym na poziomie autoryzacji Premium.

Jako Autoryzowany Partner Serwisowy, firma Proxer Sp. z o.o. obsługuje użytkowników produktów Xerox na terenie Polski, w szczególności świadczy usługi serwisowe dla urządzeń Xerox w ramach „Umów o całkowitej obsłudze serwisowej” oraz napraw gwarancyjnych.

Ze swoich obowiązków, jako Autoryzowany Partner Serwisowy, firma Proxer Sp. z o.o. wywiązuje się z należytą starannością.