Zarządzanie kolorem

 

Każda firma zajmująca się profesjonalnym przygotowaniem dokumentów do druku offsetowego i cyfrowego spotkała się z zagadnieniem zarządzania kolorem. Jest on wciąż sporym wyzwaniem dla wielu profesjonalistów. W procesie druku offsetowego uzyskanie stałego oczekiwanego i powtarzalnego koloru jest wypracowane i stosowane od bardzo dawna.

W druku cyfrowym, opierającym się na zasadach elektrostatyki, jest wiele wzajemnie zależnych od siebie czynników, które należy odpowiednio stosować. Rozwiązanie problemu powtarzalności koloru w druku cyfrowym zapewniają dwa elementy:

Jednym z nich jest zapewnienie względnie dużej przestrzeni możliwych do zreprodukowania kolorów, wraz z uzyskaniem ich pełnej powtarzalności w czasie. Jest ono zapewnione przez systemy drukujące, takie jak serie Xerox Versant oraz Canon ImagePress. Zostały one zaprojektowane z myślą o bardzo wymagających klientach z grupy „GraphicArt”, jak również tam, gdzie są stawiane najwyższe wymagania i często oczekiwania są wyższe niż możliwości produktów innych firm.
Drugim kluczowym elementem jest kontroler wydruku, często nazywany RIP-em (Raster Image Procesor). Jego zadanie jest równie ważne, polega na sterowaniu i kontrolowaniu procesów przetwarzania koloru, oraz utrzymywaniu stałego, powtarzalnego koloru. Najczęściej wybieranym przez drukarnie cyfrowe jest kontroler EFI Fiery.

Kolejnym narzędziem zapewniającym powtarzalność koloru są profile wyjściowe ICC danego urządzenia. Pozwalają ustalić, jak będzie się zachowywał toner na konkretnym materiale (papierze), czyli jakie kolory będą możliwe do zreprodukowania na wybranym papierze. Profil wyjściowy ICC jest nazywany „Gamutem” urządzenia drukującego.

Równie ważnym elementem jak profil wyjściowy, są dane wejściowe. Istotne dla efektu końcowego jest określenie zasady użycia danych wejściowych koloru, w zależności od tego czy praca posiada wbudowany profil ICC, lub czy chcemy symulować na systemie drukującym jeden ze standardów kolorystycznych (ISO Coated, FOGRA) czy też inne urządzenie drukujące.

W oddzielny sposób należy zarządzać danymi wejściowymi koloru w standardzie RGB, a w szczególności ze względu na bardzo dynamicznie rozwijającą się fotografię cyfrową i produkcję fotoalbumów. Tak więc poprzez określenie danych wejściowych koloru, rozumiemy wybór z listy kontrolera wydruku (RIP-a) odpowiednich profili ICC w zależności czy nasz dokument jest przygotowany w skali RGB lub CMYK, choć dokumenty mogą zawierać obie przestrzenie: RGB i CMYK. Fachowy język określa wspomniany wyżej zbiór zasad jako „Color Management Workflow” lub przepływ prac na płaszczyźnie zarządzania kolorem. Natomiast czynnością, która utrzymuje nasze kolory na pożądanym poziomie względem profilu wyjściowego nazywamy kalibracją.

Firma Proxer posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania drukiem kolorowym, posiada również niezbędny sprzęt i oprogramowanie firmy EFI pozwalające wykonać profil wyjściowy na dowolnym materiale przeznaczonym do druku cyfrowego.

Wszystkie wspomniane powyżej zagadnienia wypływają z naszego bogatego doświadczenia, którym możemy się z Państwem podzielić, wzbogacając nasz wspólny biznes o nowe horyzonty wynikające z maksymalnego wykorzystania zalet cyfrowego druku kolorowego. Z największą przyjemnością chcemy Państwu zaproponować nasza pomoc w zarządzaniu kolorem w druku cyfrowym.